Choď na obsah Choď na menu
 


 

Obrázok

Obecné zastupiteľstvo obce KONSKÁ

 

na svojom zasadnutí 29.1.2011 zriadilo tieto komisie: 

 

1/ Kultúrno-spoločenská a športová komisia.

 

Zabezpečuje organizáciu všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí/napr. Deň matiek, Stretnutie dôchodcov, Vianočný stromček/ ako aj športových podujatí/napr. Rozlúčka s letom/.

Predseda komisie: Jozef Cholvádt- zástupca starostu, Konská  247

Člen komisie: Slavomír Pleva, Konská 247

 

2/ Stavebná komisia a komisia pre výrub stromov rastúcich mimo lesa.

Posudzuje všetky stavebné činnosti v obci ako aj prípady výrubu stromov rastúcich mimo lesa /obhliadka pred výrubom, rozsah výrubu, hranice výrubu stromov rastúcich mimo lesa/, rieši povodne a iné živelné udalosti.                                                                                                      Predseda komisie: Ján Žiaran, Konská 278

Člen komisie: Radomír Žiaran, Konská 266

 

 

3/ Komisia pre správu cintorína, likvidáciu odpadu a služby obyvateľstvu.

Zabezpečuje údržbu a opravu cintorína, zriaďovanie hrobových miest vrátane zriaďovania pomníkov a pod., likvidácia odpadu, služby obyvateľstvu/predajňa Jednoty, podomový predaj, stánkový predaj a podobne/.                                                                                                                              Predseda komisie: Zdeno Lizúch, Konská 210

Člen komisie: Ing. Miroslav Lizúch, Konská 236

 

 Obecné zastupiteľstvo zriadilo funkciu správcu obecného majetku.

Do funkcie bol menovaný Richard Husárik, Konská 247.

Správca posudzuje a zabezpečuje príp. opravy kultúrneho domu a priľahlých plôch, povoľuje užívanie kultúrneho domu alebo jeho časti/sály, malej zasadačky, javiska a pod./, posudzuje potreby opráv miestnych komunikácií a priľahlých odvodňovacích žľabov a zabezpečuje menšie opravy, zabezpečuje priechodnosť komunikácií vrátane odhŕňania snehu.

časne upozorňujeme občanov, aby sa podľa predmetu svojej činnosti priamo obracali na predsedov jednotlivých komisií alebo správcu majetku.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.